Quantitative Finance, Master of Quantitative Finance (M.Q.F.)